Egzamin na uprawnienia podstawowe wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-05-16÷18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:

16.05.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

17.05.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

18.05.2016 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1)         pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)         zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4)         dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

5)         dzienniczek stażysty

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.

Płatne do dnia 30 kwietnia 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

-           13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

-           14.06.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.

Płatne do dnia 31 maja 2016 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"