Egzamin na uprawnienia podstawowe wiosennej sesji egzaminacyjnej

2018-05-14÷16

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:

14.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole

15.05.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

16.05.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)            Zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

4)            Dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

5)            Dzienniczek stażysty.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.

Płatne do dnia 27 kwietnia 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

 

26.06.2018 r. (wtorek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

27.06.2018 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

 

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każdą część.

Płatne do dnia 30 maja 2018 r.  w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"