Egzamin na uprawnienia podstawowe jesiennej sesji egzaminacyjnej

2016-11-16÷18
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

TERMINY EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA:
16.11.2016 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin testowy – siedziba ZO PZŁ Opole
17.11.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
18.11.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1) pisemny wniosek o złożenie egzaminu; ;
2) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
4) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
5) dzienniczek stażysty
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.
Opłata za egzamin wynosi 430,- zł.
Płatne do dnia 31 października 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

08.12.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
09.12.2016 r. (piątek) godz. 8:00 – egzamin poprawkowy praktyczny – strzelnica myśliwska Opole-Grudzice

Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 140,- zł. za każda część.
Płatne do dnia 30 listopada 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"