Egzamin na uprawnienia dla obywateli Unii Europejskiej wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-06-27

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

TERMIN EGZAMINU uzupełniającego dla uzyskania podstawowych /selekcjonerskich*  uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 

27.06.2016 r. godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)         Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)         Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

3)         Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

 

Opłata za egzamin wynosi:

-           uprawnienia podstawowe 290,- zł.

-           uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

 

Płatne do dnia 15 czerwca 2016 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"