Egzamin na uprawnienia dla obywateli Unii Europejskiej wiosennej sesji egzaminacyjnej

2018-06-25

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

TERMIN EGZAMINU uzupełniającego dla uzyskania podstawowych / selekcjonerskich* uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

25.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW

 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)

 

1)            Pisemny wniosek o złożenie egzaminu;

2)            Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego

3)            Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Opłata za egzamin wynosi:

-              uprawnienia podstawowe 290,- zł.

-              uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.

 

Płatne do dnia 15 czerwca 2018 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"