Egzamin na uprawnienia dla obywateli Unii Europejskiej jesiennej sesji egzaminacyjnej

2017-12-06

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

TERMIN EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA UZYSKANIA PODSTAWOWYCH / SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
06.12.2017 r. (środa) godz. 8:00 – egzamin testowy i ustny – siedziba ZO PZŁ Opole
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE NASTEPUJĄCYCH DOKUMENTÓW
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania)
1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
Opłata za egzamin wynosi:
- uprawnienia podstawowe 290,- zł.
- uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie 490,- zł.
Płatne do dnia 30 listopada 2017 r. w kasie lub na konto tut. Zarządu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"