Doroczna narada prezesów i łowczych

2018-02-20

W dniu 20 lutego br. w sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ zorganizowana z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.

Rangę narady najlepiej ilustruje imponująca lista uczestniczących w niej gości, wśród których należy wymienić w pierwszej kolejności przedstawicieli Wojewody Opolskiego: Komendanta Państwowej Straży Rybackiej Marię Niedziółka i Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej Janusza Sowa. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego reprezentowali V-ce Marszałek Antoni Konopka, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UM w Opolu Wiesław Kryniewski, oraz Główny Specjalista Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Maciej Aleksandrowicz. Izba Rolnicza w Opolu reprezentowana była przez Prezesa Izby Rolniczej Herberta Czaja. Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny reprezentował Inspektor Wojewódzki ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt Waldemara Włodara. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentował Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Hubert Wiśniewski wraz z korpusem opolskich nadleśniczych, oraz Gł. Specjalista ds. Łowiectwa i Gospodarki Rybackiej Adam Albertusiak.

W naradzie oprócz prezesów i łowczych kół łowieckich uczestniczyli członkowie ZO PZŁ w Opolu z Łowczym Okręgowym Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz członkowie ORŁ pod przewodnictwem jej Prezesa Kolegi Zdzisława Dzwonnika.

Tematyka narady obejmowała tematy bieżące związane z pracami realizowane przez zarządy kół w związku z opracowywaniem nowych rocznych planów łowieckich, a także inne problemy nurtujące nasze środowisko. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z narady autorstwa Kol. Marka Bocianowskiego. Udostępniamy też wszystkim zainteresowanym prezentacje multimedialne zaprezentowane w trakcie narady. Ze względów technicznych prezentacje udostępniamy w formacie .pptx i .pdf.

  1. Inwentaryzacja. Przygotowanie materiałów do oceny liczebności zwierzyny grubej prezentacja Kol. Jarosława Kuźmińskiego, Sekretarza Prezydium ORŁ w Opolu.
  2. Inwentaryzacja. Przygotowanie materiałów do oceny liczebności zwierzyny grubej prezentacja Kol. Jarosława Kuźmińskiego, Sekretarza Prezydium ORŁ w Opolu.
  3. Selekcja i ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 14 / 2015 z 15 grudnia 2015 r. (format .pptx) prezentacja Kol. Marka Bocianowskiego, przewodniczącego Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich przy ORŁ w Opolu.
  4. Selekcja i ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 14 / 2015 z 15 grudnia 2015 r. (format .pdf)  prezentacja Kol. Marka Bocianowskiego, przewodniczącego Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich przy ORŁ w Opolu.
  5. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny 2018 w wersji edytowalnej.
  6. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny 2018 w formacie pdf.
  7. Druk Rocznego Planu Łowieckiego – aktualny na 2018  w wersji edytowalnej.
  8. Druk Rocznego Planu Łowieckiego – aktualny na 2018  w formacie pdf.
  9. Kalkulator_dziki_2018  arkusz kalkulacyjny ułatwiający planowanie odstrzału dzików.

Wróć do działu"Aktualności"