Czy dokonałeś już zgłoszenia?

2016-03-15

Upływa termin zgłaszania myśliwych i nauczycieli na warsztaty metodyczne „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”. Przypominamy, iż każde koło łowieckie z Okręgu Opolskiego zobligowane jest do wydelegowania na warsztaty przynajmniej 1 myśliwego i 1 nauczyciela przyrody lub biologii ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, z którą koło współpracuje. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne. Więcej szczegółów w serwisie.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"