Coroczna narada prezesów i łowczych kół łowieckich

2016-02-22

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Opole zapraszają na NARADĘ PREZESÓW i ŁOWCZYCH (PODŁOWCZYCH) KÓŁ ŁOWIECKICH dzierżawiących obwody na terenie okręgu PZŁ Opole która odbędzie się 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego (Ostrówek) przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.


Program narady przewiduje:

 1. Rozpoczęcie narady i powitanie zaproszonych gości.
 2. Gospodarka łowiecka i zasady gospodarowania populacjami zwierzyny:
  1. Kategoryzacja obwodów łowieckich, WŁPH i RPŁ,
  2. Przygotowanie materiałów do oceny liczebności zwierzyny grubej ( Inwentaryzacja ),
  3. Modelowanie wielkości i struktur pozyskania,
  4. Selekcja i ocena zwierząt łownych,
  5. Obwody łowieckie, ich granice w świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r.
  6. Dyskusja.
  7. Sprawy bieżące i organizacyjne oraz zamknięcie narady.

Czas trwania narady przewidujemy od godz. 16:00 – 19:00. Ze względu na wagę omawianych tematów liczymy na niezawodny udział w spotkaniu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"