Cenne wyróżnienie dla myśliwych

2011-06-09

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Kamieniu Śląskim, w salach kompleksu pałacowo-parkowego Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej SEBASTIANEUM SILESIACUM odbyła się III Konferencja „W Trosce o Środowisko” zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Konferencja służyła podsumowaniu planów i dokonań Funduszu w zakresie działalności statutowej w roku 2010, oraz wyróżnienia najbardziej aktywnych beneficjentów WFOŚiGW w Opolu, realizujących z udziałem wsparcia finansowego funduszu projekty proekologiczne.

Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Opolu od trzech lat przyznaje wyróżnienie w formie statuetki z brązu, ukazującej postać kobiety trzymającej w dłoniach kulę ziemską. Wyróżnienia są przyznawane w pięciu równorzędnych kategoriach: samorząd terytorialny, gminna spółka komunalna, organizacja pozarządowa, firma i pro publico bono.

W bieżącym roku w kategorii organizacja pozarządowa, za działalność na rzecz ochrony przyrody a w szczególności realizację programu „Gatunek DZIK – powrót do natury” wyróżniony został Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Opolu. Statuetkę odbierał Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował on za wyróżnienie jakie spotkało opolską organizację łowiecką, podkreślając, iż statuetkę traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich myśliwych Opolszczyzny, wszak działania na rzecz Ochrony przyrody podejmowane są w ramach jednej organizacji Polskiego Związku Łowieckiego. Zwrócił również uwagę na rolę programu realizowanego przy wsparciu WFOŚiGW w Opolu nie tylko dla Ochrony zwierząt, ale również dla rozwiązywania nabrzmiewającego problemu społecznego jakim są dzikie zwierzęta wchodzące na teren aglomeracji miejskich. Kolega Wojciech Plewka wyraził również nadzieję na kontynuację współpracy z Funduszem na przyszłość, ku wspólnemu pożytkowi przyrody społeczeństwa.

Na marginesie nie mogę oprzeć się refleksji, iż wymownym może być fakt braku w gronie laureatów przedstawiciela chociażby jednej z tak głośno działających na rzecz ochrony środowiska organizacji pozarządowych, z którymi my myśliwi tak często musimy się potykać i wieść medialne batalie. Najwyraźniej wszędzie tam gdzie potrzeba solidnej pracy u podstaw i konsekwentnego profesjonalnego działania, konkurencja przynajmniej z tej strony nam nie grozi.

Tekst: Marek Bocianowski
Zdjęcia: Archiwum WFOŚiGW w Opolu

Wróć do działu"Aktualności"