Bez kategorii

Treść petycji:

 Apelujemy o obronę polskiego łowiectwa, które jest nie tylko istotnym elementem dziedzictwa narodowego, ale również niezwykle ważnym działem gospodarki krajowej. Podstawą funkcjonowania polskiego łowiectwa, w obecnej stabilnej i zrównoważonej formie, jest unikatowy w skali Europy model, którego gwarantem jest Polski Związek Łowiecki.

Zwracamy się o obronę modelu, który opiera się na czterech głównych założeniach:

  • zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa,

  • łowiectwo jest powszechne i dostępne, a polowanie wykonywać mogą jedynie osoby odpowiednio do tego przygotowane i przeszkolone,

  • gospodarka łowiecka jest formą ochrony przyrody i przykładem społecznego działania człowieka na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

  • gospodarka łowiecka prowadzona jest przez jedną, działającą na terenie całego kraju organizację łowiecką.

Polski Związek Łowiecki istnieje od blisko 100 lat i zrzesza ponad 120 000 osób reprezentujących wszystkie rejony kraju oraz praktycznie wszystkie wykonywane zawody oraz grupy społeczne: rolnicy, leśnicy, lekarze, nauczyciele, służby mundurowe, politycy, księża, emeryci, studenci, etc. Nie kto inny, jak właśnie polscy myśliwi wykonują zadania nałożone przez państwo, biorąc udział w kluczowych przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego rokrocznie wykonują społecznie pracę, która pozwala na rozwój i utrzymanie w dobrej kondycji populacji wszystkich zwierząt dziko żyjących. Zadania codziennie wykonywane przez myśliwych nie są w żaden sposób dofinansowywane przez Państwo, a wręcz przeciwnie odciążają Państwo z kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Niepokój jednak powoduje brak rozstrzygnięć prawnych, które nie tylko dostosowują prawo łowieckie do obecnych potrzeb społeczeństwa, ale również realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Od miesięcy nie rozstrzygnięto podstawowych kwestii, które uspokoiłyby napięcia społeczne i nurty dążące do osłabienia, a nawet zdemontowania, obecnie funkcjonującego stanu prawnego. Zniszczenie polskiego modelu łowiectwa pociągnie za sobą ogromne konsekwencje, tj. m.in.: przejęcie kół łowieckich przez kapitał obcy, oddanie większego niż obecnie kapitału poza granice kraju, odebranie Polakom możliwości wykonywania polowania, powolne wyzbywanie się dziedzictwa narodowego pielęgnowanego latami przez naszych ojców i dziadków. My niżej podpisani pod tym apelem mówimy takim działaniom stanowcze nie. W obecnych niepewnych czasach, kiedy to w Europie mają miejsce liczne konflikty na tle narodowościowym lub wyznaniowym, Polsce potrzebny jest spokój i stabilizacja. Dlatego właśnie tragiczne w skutkach będzie dalsze inicjowanie sporów, w tym z rolnikami, oraz dalsze próby dążenia do tworzenia wielu związków łowieckich czy umożliwienia wydzierżawiania obwodów przez osoby prywatne.

Atak na polskie łowiectwo to nie tylko próba zniszczenia dorobku narodowego ale także próba odebrania naszym dzieciom dziedzictwa budowanego przez pokolenia. Takie ataki to również próba odwrócenia uwagi społeczeństwa i rządzących od oczywistych zamiarów zawłaszczenia polskiego łowiectwa a następnie sprywatyzowania go. Działania tego typu równoznaczne są
z oddaniem tego co od wieków było polskie w zagraniczne ręce.

Nie możemy do tego dopuścić.

Nie możemy pozwolić aby odebrano nam to co od zawsze było NASZE.

„Puchar KWP w Opolu”

2018-09-08

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż rozegrany zostanie Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
czytaj dalej »

Instrukcja pobierania zdjęć

Aby pobrać wszystkie zdjęcia w galerii należy kliknąć na ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu ( na poniższej ilustracji oznaczona strzałką ).

Następnie należy wybrać opcję pobierz wszystko.

Można też pobrać pojedyncze zdjęcie, klikając na nie, a następnie tak jak przy pobieraniu wszystkich zdjęć korzystamy z ikony pokazanej na rysunku i wybieramy opcję „Pobierz”.

Zdjęcia – Mistrzostwa PZŁ

Zapraszam do zobaczenia galerii zawierającej zdjęcia z zawodów. Każde zdjęcie można pobrać, wystarczy na nie kliknąć, a następnie wybrać ikonę z prawego dolnego rogu przedstawiającą strzałkę skierowaną w dół.

Galeria w której można przeglądać i pobierać pojedyncze zdjęcia

Poniżej znajduje się link do pliku archiwum zawierającego ok. 1500 zdjęć z zawodów.

Plik jest dość duży (1,7Gb), więc aby można go było szybko pobrać został umieszczony na serwerze google drive.

Po pobraniu plik ten należy rozpakować za pomocą oprogramowania takiego jak WinRar lub 7-zip

Wszystkie zdjęcia w jednej paczce

W razie jakichkolwiek uwag proszę o kontakt na adres email:  zopzl.opole@gmail.com

 

Zawody Okręgowe Kół Łowieckich ZO PZŁ we Wrocławiu

2016-06-25

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach, otwarcie zawodów 9:00, rozpoczęcie strzelań 9:15.  czytaj dalej »

[edge_animation id="1" left="10" top="20" ]

Puchar Otwarcia Śród Strzeleckich „WIOSNA”

2014-04-06
czytaj dalej »

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienie podstawowe – tura II

2014-10-17÷27

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu organizuje jesienną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

czytaj dalej »

Próby pracy dzikarzy, Próby pracy norowców, Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras w Biskupinie k/Żnina

2013-04-28

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy zaprasza na Próby pracy dzikarzy, Próby pracy norowców, Próby pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2013 r. w Biskupinie k/Żnina 

czytaj dalej »

Warsztaty kynologiczne

2013-04-06

Związek Kynologiczny w Polsce  Oddział w Opolu  i Komisja Kynologiczna przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu  zapraszają wszystkich właścicieli psów legawych na warsztaty kynologiczne.

czytaj dalej »

Warsztaty dzikarzy

 2013-04-06

Komisja Kynologiczna przy ORŁ w Opolu zaprasza wszystkich chętnych właścicieli psów ras myśliwskich na warsztaty kynologiczne, które poświęcone będą pracy dzikarzy.

czytaj dalej »

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy

2013-04-20

Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy odbędzie się na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach.

czytaj dalej »

Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

2013-05-01

Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras odbędą się 1 maj 2013 r. w Popielowie (Kolonia Popielowska). Zbiórka uczestników: domek myśliwski KŁ nr 2 „Łoś” w Opolu

czytaj dalej »

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców

2013-05-18

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców odbędzie się na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach.

czytaj dalej »

Krajowa Wystawa Posokowców

2013-06-09

Klub Posokowca, Członek ISHV, oraz Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Raciborzu zaprasza na Krajową Wystawę Posokowców która odbędzie się 9 czerwca 2013 roku na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim

123

Hubertowiny Opolskie 2012

15 września 2012 r.

czytaj dalej »

Ośrodek Pomocy Zwierzynie otwarty

2012-05-25

W dniu 25 maja, na terenie Strzelnicy ZO PZŁ w Opolu odbyła się skromna uroczystość oddania do użytku nowej inwestycji opolskich myśliwych, Ośrodka Pomocy Zwierzynie. w zakresie szacowania szkód łowieckich.

czytaj dalej »

KOMUNIKAT Nr 4 / 2012

czytaj dalej »

Zagospodarowanie biotopów wodnych

Kolega Paweł Pypłacz, Przewodniczący Komisji Hodowlanej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu opracowała w oparciu o własne doświadczenia porady do Zagospodarowania biotopów wodnych. Wszystkich zainteresowanych losem zwierzyny drobnej w łowiskach wodno-błotnych zachęcamy do lektury.

czytaj dalej »

Wskaźniki do RPŁ na sezon 2012/2013

Komisja Hodowlana przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu opracowała Wskaźniki do opracowania rocznych planów łowieckich (RPŁ) na sezon 2012/2013 w Okręgu Opolskim

czytaj dalej »