Autorzy

Marek Bocianowski

Marek Bocianowski: leśnik, absolwent Technikum Leśnego w Tułowicach (1987) i Wydziału Leśnego na Akademii Rolniczej w Poznaniu (1992). Od 1992 roku zawodowo związany z leśnictwem: zatrudniony w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu (1992-1993), a od 1993 w Nadleśnictwie Opole, gdzie od roku 2003 pełni obowiązki zastępcy nadleśniczego. Jako specjalista służby leśnej związany zawodowo z łowiectwem: nadzór nad gospodarką łowiecką kół, ocena trofeów łowieckich.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1991 roku, początkowo w KŁ Nr 3 „Dzik” w Niemodlinie, a od roku 1994 w KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu. W KŁ Nr 3 „Lis” pełnił funkcje w zarządzie koła: podłowczego (1998-2000), sekretarza (2000-2005), a od 2005 prezesa. Delegat na trzy kolejne okręgowe zjazdy delegatów, członek Okręgowej Rady Łowieckiej od 2005 roku.

Od 2001 roku aktywnie działa na szczeblu opolskiego okręgu PZŁ. Od 2001 członek Komisji Szkoleniowej i Komisji Egzaminacyjnej, od 2004 członek Komisji Etyki, Tradycji i Propagowania Łowiectwa, od 2010 Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich. W latach 2001-2010 Sekretarz Komisji Strzelectwa Myśliwskiego.

Fotografuje, pisze do prasy leśnej i łowieckiej, aktywny myśliwy.

Dariusz Hutka

Leśnik absolwent Technikum Leśnego w Brynku (1990) i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (1995). Od początku związany z Lasami Państwowymi, najpierw z Nadleśnictwem Prószków a od 1997 z Zespołem Ochrony Lasu w Opolu.

Czynne łowiectwo uprawia od 1996 roku będąc członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 8 „Żubr” w Opolu.

W PZŁ pełni funkcje członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu od 2005, członka Komisji Szkoleniowej od 2007, członka Komisji Kynologicznej od 2010, której przewodniczy od 2012 roku.

Psy są jego nieodłącznymi towarzyszami łowów a szczególnie wyżły. Hobbystycznie i zawodowo zajmuje się entomologią leśną.

Paweł Pypłacz

Paweł Pypłacz: z  wykształcenia leśnik, ukończył studia Leśne w Krakowie w 1978 roku. Od tego czasu zawodowo związany z Lasami Państwowymi jako leśniczy w nadleśnictwie Katowice, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Złoty Potok i od 1997 roku na stanowisku nadleśniczego w nadleśnictwie Kluczbork.

Łowiectwo jako hobby uprawia od 1980 roku najpierw w kole Trop Mysłowice, następnie kolejno w Cietrzewiu Kochłowice, Kniei Złoty Potok, Słonce Częstochowa i Słonce Byczyna.

Zawodowo łowiectwem zajmuje się od 1997 roku zarządzając, w ramach nadleśnictwa Kluczbork, Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny „Krystyna”.

W PZŁ pełni funkcje członka komisji hodowlanej  przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Częstochowie do roku 1997, członka komisji kynologicznej i przewodniczącego komisji hodowlanych w Opolu od 2005 roku i Częstochowie od 2010 roku a także członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie od 2010 roku.Fotografuje, pisze do prasy leśnej i łowieckiej, wędkuje i jest aktywnym myśliwym.