Aktualności

ZO PZŁ w Opolu prosi o bieżące śledzenie komunikatów na stronie ZG PZŁ w Warszawie i ZO PZŁ w Opolu.

Kolejne wydarzenia odwołane

2020-03-25

ZO PZŁ w Opolu informuje, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zostaje odwołany:

  • Kurs na uprawnienia selekcjonerskie wiosennej sesji szkoleniowej
  • Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania wiosennej sesji szkoleniowej
  • Wycena trofeów medalowych

Ograniczenie pracy Strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu

2020-03-25

ZO PZŁ w Opolu informuje, że z dniem dzisiejszym zostaje ograniczona praca strzelnicy myśliwskiej. Strzelnica będzie czynna w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku wyłącznie w celu przystrzelania broni kulowej. Pozostałe stanowiska będą NIECZYNNE do odwołania.

Odstrzał sanitarny: zgłaszanie utrudnień

2020-03-25

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510 / P / 11 / 2020 z 3 marca 2020 r. poz. 825 nałożyło na nas obowiązek realizacji odstrzałów sanitarnych dzików (Sus scrofa) na terenie naszego okręgu do 30.06.2020 r. Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Was o zgłaszanie wszelkich napotkanych utrudnień, związanych z jego realizacją w zakresie odstrzału, badań, znaczników, dokumentacji. Informacje proszę przekazywać telefonicznie do:

a/ Kol. Krzysztofa KUKULSKIEGO – Łowczego Okręgowego w Opolu tel. mob. 668 125 344,

b/ Kol. Jana KOWALSKIEGO – St. Instruktora ZO PZŁ w Opolu  tel. mob. 505 755 609.

Walne Zgromadzenia a sytuacja epidemiologicznaę

2020-03-25

Wychodząc naprzeciw pytaniom, dotyczących walnych zgromadzeń w obecnej sytuacji, przedstawiamy projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym naszego stowarzyszenia.

czytaj dalej »

UWAGA: ograniczenia w przemieszczaniu się

2020-03-25

W związku z obowiązującymi od dzisiaj ograniczeniami w przemieszczaniu się, ZO PZŁ w Opolu podaje informacje za stroną internetową ZG PZŁ.

czytaj dalej »

UWAGA: czasowe ograniczenia w pracy biura i strzelnicy

2020-03-17

ZO PZŁ w Opolu w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi wprowadza ograniczenia obsługi bezpośredniej w funkcjonowaniu biura i strzelnicy myśliwskiej:

czytaj dalej »

UWAGA: czasowe ograniczenia w pracy biura i strzelnicy

2020-03-16

ZO PZŁ w Opolu w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi wprowadza ograniczenia obsługi bezpośredniej w funkcjonowaniu biura i strzelnicy myśliwskiej:

czytaj dalej »

UWAGA: Puchar Wiosny „NASTA POLAND” (zawody centralne) odwołane

2020-03-13

ZO PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZŁ w Warszawie informuje, iż z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się Koronawirusa Covid-19 na terenie RP Centralne zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny Nasta Poland” zaplanowane na 21 marca 2020 r. ( sobota ) zostają ODWOŁANE. O przyszłym terminie odbycia zawodów poinformujemy. Wpłacone wpisowe w kwocie 200,00 PLN przez zawodników zostanie zwrócone na konta zwrotne, w przypadku nie odbycia się zawodów w innym terminie.

Wiosenna sesja szkoleniowa

2020-02-10

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 17 do 30 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniu 2 do 3 oraz od 6 do 9 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.
czytaj dalej »

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji

2020-01-31

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią rozporządzenia i przestrzeganie określonych w nim zasad bioasekuracji.

Wchodzi w życie tzw. Specustawa do walki z ASF

2020-01-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt . Ustawa ta zmienia zapisy następujących ustaw: Ustawę o lasach, ustawę Prawo budowlane, ustawę Prawo łowieckie, ustawę o broni i amunicji, ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę o zarządzaniu kryzysowym, oraz ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią ustawy i ścisłe jej przestrzeganie.

Komunika ZG PZŁ w sprawie Naczelnej Rady Łowieckiej

2020-01-22

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przedstawia Komunika Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zawierający stanowisko Zarządu Głównego w sprawie rzekomego skierowania przez Naczelną Radę Łowiecką wniosku do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Zarządu Głównego z powodu rzekomego nie wykonywania uchwał Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

Hubertowiny Opolskie 2019

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zaprasza wszystkich myśliwych i sympatyków łowiectwa na Hubertowiny Opolskie 2019. Szczegóły w zaproszeniu.

Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin uzupełniający dla obywateli państw UE

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

czytaj dalej »

Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia selskcjonerskie

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów.

czytaj dalej »

Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia podstawowe

2019-11-04

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

czytaj dalej »

Prośba o pomoc w organizacji XII Memoriału im. Ks. Benedykta Gierszewskiego

2019-10-01

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu przekazuje prośbę Przewodniczącego Klubu Posokowca Kol. Wojciecha Galwasa o pomoc w organizacji XII Memoriału im. Ks. Benedykta Gierszewskiego. Pomoc ogranicza się do organizacji polowań zbiorowych w odpowiednim terminie i zgłaszaniu postrzałków do poszukiwania.

Narada prezesów i łowczych: prezentacje

2019-09-27

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu publikuje dwie prezentacje multimedialne prezentowane na naradzie prezesów i łowczych kół łowieckich w dniu 23 września 2019r. Pierwsza prezentacja to syntetyczna informacja z przebiegu XI Okręgowego Zjazdu Delegatów, druga to omówienie zmian w szczegółowych warunkach wykonywania polowania i znakowania tusz. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

Stanowisko ZO PZŁ w Opolu w sprawie informacji opublikowanej w dniu 13 września 2019 r. na portalu społecznościowym Facebook przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.

2019-09-20

W związku z rozpowszechnianą informacją dotyczącą zastrzelenia wilka na terenie obwodu łowieckiego, dzierżawionego przez jedno z kół łowieckich Okręgu Opolskiego, Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż niezwłocznie podjął działania zmierzające do ustalenia faktów dotyczących w/w publikacji. czytaj dalej »

Nowelizacja warunków wykonywania polowania

2019-09-19

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż w dniu 19 września 2019r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Nowelizacja zawiera kilka istotnych zmian w przepisach regulujących zasady wykonywania polowania, szczególnie zmiany ukierunkowane na ułatwienie wykonywania polowania na dziki. Polecamy zapoznać się z nowymi przepisami.

Nowe łowieckie odznaczenie regionalne

2019-09-11

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż XI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Opolu działając na podstawie § 97 pkt 12 statutu PZŁ Uchwałą nr 11/19 ustanowił odznaczenie okręgowe „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej”
czytaj dalej »

Alpejski Gończy Krótkonożny – znaleziony

2019-09-10

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, że w okolicach Tarnowa Opolskiego na terenie obwodu łowieckiego nr 44 „Falmirowice” – KŁ nr 3 „Lis” w Opolu znaleziono psa rasy Alpejski Gończy Krótkonożny. Pies posiada tatuaż (psa można zobaczyć na zdjęciach). Kontakt: Kol. Stefan Kulig – tel. mob. 604 818 612.

czytaj dalej »

Jesienna sesja szkoleniowa

2019-09-10

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień podstawowych do wykonywania polowania lub uprawnień selekcjonerskich na jesienną sesję szkoleniową. Szczegółowe informacje i wymagania w dziale ZAPOWIEDZI.

XIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich w Klasie MISTRZOWSKIEJ

2019-08-31

W dniu 31 sierpnia 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano XIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich w Klasie MISTRZOWSKIEJ. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.
czytaj dalej »

Parcour PZŁ – PUCHAR LATA COMPAK SPORTING

2019-08-28

W dniu 27-28 sierpnia 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano Parcour PZŁ – PUCHAR LATA COMPAK SPORTING – Opole. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.
czytaj dalej »

Puchar Opolszczyzny

2019-08-24

W dniu 24 sierpnia 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano Puchar Opolszczyzny – centralne zawody wawrzynowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.
Wyniki »

PUCHAR OPOLSZCZYZNY – lista zamknięta

2019-08-21

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż ze względu na osiągnięcie zaplanowanej liczby zawodników, lista startowa została zamknięta.

Zapraszamy na PUCHAR OPOLSZCZYZNY – centralne wawrzynowe zawody strzeleckie

2019-07-15

ZO PZŁ w Opolu informuje, iż 24 sierpnia 2019 r. (sobota) organizuje centralne wawrzynowe zawody strzeleckie o „Puchar OPOLSZCZYZNY”. Wpisowe na przedmiotowe zawody wynosi 150,00 PLN – zgłoszenia proszę kierować drogą e-mail na adres: j.kowalski@pzlow.pl lub zo.opole@pzlow.pl po wpłacie określonej kwoty wpisowego przez zawodnika na n/w konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639
Zapisy prowadzimy przy zachowaniu kolejności zgłoszeń wg. wpłat na konto do 22 sierpnia 2019 r. a liczbę zawodników ograniczamy do 120. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00.

4 miesiące prac ZG PZŁ

2019-07-12

W dniu 5 lipca br. minęły 4 miesiące pracy nowo powołanego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Z tej okazji na stronie www PZŁ ukazało się ciekawe, w pełni merytoryczne, podsumowanie działań i osiągnięć tego okresu. Zapraszamy do lektury.
czytaj dalej »

Zawody Okręgowe Kół Łowieckich ZO PZŁ w Opolu

2019-07-06

W dniu 6 lipca 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano Zawody Okręgowe Kół Łowieckich ZO PZŁ w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.

Biura dawnej siedziby zarządu do wynajęcia

2019-07-07

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje o możliwość wynajęcia pomieszczeń w budynku dawnej siedziby Zarządu Okręgowego przy ul. Malczewskiego 4 w Opolu. Świetna lokalizacja w centrum Opola. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +77 453 84 56 w godzinach pracy biura.

Komunikat o działaniu strzelnicy w lipcu i sierpniu

2019-07-07

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje komunikat w sprawie godzin pracy strzelnicy w okresie 01.07-31.08.2019 r.

Komunikat o pracy biura ZO PZŁ w Opolu i strzelnicy

2019-06-18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje komunikat w sprawie godzin pracy biura i strzelnicy w okresie około Świąt Bożego Ciała.

Zmiana adresu ZO PZŁ w Opolu

2019-06-03

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż urzędujemy w nowej siedzibie w Opolu przy ul. Strzeleckiej 80D. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
ul. Strzelecka 80D
45-525 Opole

Ważne zmiany w szkoleniach. Kolejne zdecydowane działania Zarządu Głównego

2019-05-24

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje komunikat Zarządu głównego poświęcony zmianą w systemie szkoleń. Zmiany obejmują między innymi obniżenie cen szkoleń, oraz ujednolicenie program i sposób nauczania. Zachęcamy do zapoznanie się z treścią komunikatu.

Zaproszenie na III Puchar Normy

2019-05-23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje zaproszenie do Tarnowa na III Puchar Normy który zostanie rozegrany 8 czerwca 2019r. Więcej szczegółów na plakacie promującym imprezę i regulaminie zawodów strzeleckich.

Zaproszenie na „Puchar Klasy C”

2019-05-23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje zaproszenie do Warszawy na „Puchar Klasyt C” który zostanie rozegrany 29 czerwca 2019r na strzelnicy ZO PZŁ w Warszawie w miejscowości Suchodół. Więcej szczegółów w załączonej informacji.

Ciekawa propozycja handlowa dla myśliwych „Zestaw STOP ASF”

2019-05-23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje ciekawą ofertyę handlową adresowaną do myśliwych i kół łowieckich. Pakiet bioasekuracyjny STOP ASF z pewnością zasługuje na uwagę. Więcej szczegółów w załączonej ulotce – ofercie.

Łowczy Krajowy: zmieniamy się dla Was. „Łowiec Polski” w nowej, niższej cenie

2019-05-17

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje komunikat Łowczego Krajowego poświęcony pismu „Łowiec Polski”.
czytaj dalej »

HUBERTUS OGÓLNOPOLSKI 2019

2019-05-17

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przekazuje zaproszenie do Zamościa, który w dniach 4-6 października 2019 roku będzie „stolicą łowiectwa” oraz miejscem obchodów Hubertusa Ogólnopolskiego.

V edycja Pucharu ORŁ w Opolu im. Waldemara WIŚNIEWSKIEGO

2019-05-12

W dniu 12 maja 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano piątą już edycję Pucharu ORŁ w Opolu im. Waldemara WIŚNIEWSKIEGO. Na uwagę zasługują nowe klasyfikacje wprowadzone przez organizatorów: klasyfikacja C dla członków PZŁ ze stażem do 5 lat, oraz klasyfikacja WETERAN w wieku 70+. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów na podstronach poświęconych strzelectwu.

Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzamin na uprawnienia selekcjonerskie

2019-05-06

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej i muflonów.
czytaj dalej »

XI Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych – Kalisz 2019

2019-04-18

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w dniach 18-24 sierpnia 2019 roku w Kaliszu odbędzie się XI Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych – Kalisz 2019. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, tegoroczna edycja będzie poszerzona o warsztaty dla rogów myśliwskich oraz orkiestr dętych. Jako organizatorzy zwracamy się uprzejmą prośbą o włączenie się w jej organizację oraz rozpropagowanie tego wydarzenia.
czytaj dalej »

Strzelnica w Święta i długi weekend

2019-04-18

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, o odstępstwach w dniach otwarcia Strzelnicy Myśliwskiej w Opolu Grudzicach w okresie okołoświątecznym i w czasie długiego weekendu majowego.

czytaj dalej »

Wybrane zagadnienia ze STATUTU PZŁ

2019-04-17

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu oddaje do dyspozycji Koleżanek i Kolegów prezentację multimedialną poświęconą wybranym zagadnieniom Statutu PZŁ opracowaną przez Kol. Jarosława Kuźmińskiego. Prezentacja odnosi się do wielu istotnych kwestii w codziennej pracy zarządów kół łowieckich, szczególnie w kontekście zbliżających się walnych zgromadzeń. Prezentacja była zaprezentowana uczestnikom Narady Łowczych i Prezesów Kół Łowieckich Okręgu Opolskiego.

Puchar Otwarcia Śród Strzeleckich

2019-04-14

W dniu 14 kwietnia 2019 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu rozegrano Puchar Otwarcia Śród Strzeleckich. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.

Test hodowlany dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras w Popielowie

2019-04-07

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ZO PZŁ w Opolu pragnie zaprosić chętnych do udziału w testach hodowlanych (próby polowe) dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras, które odbędą się w dniu 1.05.2019r. (środa) w Popielowie / kol. Popielowska.
czytaj dalej »

Next »