Aktualności

Artykuł godny polecenia, godny uwagi

2017-02-09
W czwartkowej Rzeczypospolitej (z 9 lutego br.) ukazał się ciekawy i godny polecenia artykuł pod dużo mówiącym tytułem „Gospodarka Łowiecka w Polsce” Zapraszamy do lektury cześć pierwsza / część druga.

Informacja przewodniczącego Komisji Kynologicznej

2017-01-23
Koleżanki i Koledzy!
Komisja Kynologiczna w roku 2017 będzie organizowała warsztaty szkoleniowe dla dzikarzy, wyżłów, tropowców i posokowców.

czytaj dalej »

Przypominamy o zmianie okresu polowań na lochy

2017-01-13
ZO PZŁ w Opolu przypomina, iż zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z dniem 1 stycznia 2017 roku przestały obowiązywać wprowadzone na okres dwóch lat (2015 i 2016) terminy polowań na dziki lochy. Innymi słowy w bieżącym sezonie na dziki lochy polujemy do 15 stycznia, a nie jak w dwóch poprzednich latach do 15 lutego. Ponowny odstrzał loch rozpoczniemy od 15 sierpnia, a nie jak w roku poprzednim od 15 maja.

Ptasia grypa – wytyczne do polowania na ptactwo

2016-12-30
ZO PZŁ w Opolu informuje, iż ukazały się Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, które informują jak zachowywać się w kontakcie z dzikimi ptakami, tak aby minimalizować potencjalne szkody jakie może spowodować wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Apelujemy o zapoznanie się z treścią wytycznych i ścisłe stosowanie się do nich.

Ptasia grypa – Rozporządzenie MRiRW

2016-12-30
ZO PZŁ w Opolu informuje, iż ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym wprowadza się szereg nakazów i zakazów, w tym adresowanych do myśliwych, a mających na celu zminimalizowanie szkód jakie może spowodować wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Apelujemy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia i ścisłe stosowanie się do wprowadzonych nim nakazów i zakazów.

Zasady szacowania szkód w roku 2017

2016-12-30
ZO PZŁ w Opolu informuje, iż zgodnie zapisami art. 23 Ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przepisy o szacowaniu szkód przez wojewodę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Do tego czasu obowiązują przepisy, na podstawie których szacowaliśmy szkody dotychczas.

Dubeltowy numer kwartalnika „Z KNIEJI” w sprzedaży

2016-12-09

Ukazał się podwójny (siedemnasty i osiemnasty, albo jak ktoś woli 3 i 4 z bieżącego roku, numer naszego lokalnego Opolskiego Kwartalnika Łowieckiego „Z KNIEI”. Zachęcamy do lektury, ale także do prenumeraty (tylko tą drogą zagwarantujecie sobie dostęp do kompletu numerów). W numerze między innymi relacja z Opolskich Hubertowin 2016, cenne porady strzeleckie, o pozyskaniu drapieżników w okręgu, i wiele innych ciekawych materiałów.
Strona czasopisma >>>

HUBERTOWINY OPOLSKIE 2016 – zdjęcia do pobrania

2016-11-05
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zaprasza do galerii zdjęć wykonanych w trakcie Hubertowin Opolskich 2016, które odbyły się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Zdjęcia można przeglądać i pobierać.
LINK DO ZDJĘĆ
Jeśli ktoś ma problemy z pobraniem zdjęć zapraszam do instrukcji pobierania zdjęć.

Egzaminy – podział na grupy

2016-11-11
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu podaje podział na grupy osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w dniu 16.11.br.
czytaj dalej »

Koniec sezonu strzeleckiego

2016-10-27
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż od dnia 1 listopada 2016 r. strzelnica w Opolu Grudzicach będzie nieczynna (koniec sezonu strzeleckiego – przerwa zimowa).
czytaj dalej »

Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej

2016-10-24
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach jesiennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania, egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonerskich i egzaminy uzupełniający dla uzyskania podstawowych /selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).
czytaj dalej »

Doroczna pielgrzymka myśliwych

2016-10-09
W dniu 9 października 2016r. odbyła się tradycyjna coroczna msza pielgrzymkowa myśliwych w Bazylice na Górze św. Anny. We mszy oprócz myśliwych ich rodzin i grona naszych sympatyków udział wzięły poczty sztandarowe kół łowieckich Opolszczyzny, oraz poczet opolskiej organizacji łowieckiej. Po mszy uczestnicy pielgrzymki mogli skosztować tradycyjnej myśliwskiej grochówki. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z pielgrzymki autorstwa Stefana Kuliga.

Wyniki Regionalnego Konkursu Pracy Posokowców / Tropowców oraz Prób Pracy Posokowców

2016-10-8
W dniu 8 października 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Kluczbork odbyły się dwa konkursy psów myśliwskich (Konkurs Pracy Posokowców, Konkurs Pracy Tropowców oraz Próby Pracy dla Posokowców) zorganizowane przez ZO PZŁ w Opolu oraz Komisję Kynologiczną przy ORŁ w Opolu. W sumie do konkursów i prób zgłoszono 23 psy.

czytaj dalej »

Ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików – ostatnie przygotowania

2016-10-06
W dniu 6 sierpnia br. w sali w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ. Narada została zdominowana tematem przeprowadzenia ogólnokrajowej inwentaryzacji populacji dzika, a zorganizowana została inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.
czytaj dalej »

Sierpniowa narada prezesów i łowczych

2016-08-29
W dniu 29 sierpnia br. w sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się narada prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ zorganizowana z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.
czytaj dalej »

Puchar Opolszczyzny – Zawody Wawrzynowe

2016-09-17
W dniu 17 września na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach odbyły się zawody w strzelaniach myśliwskich Puchar Opolszczyzny, zaliczone do klasyfikacji wawrzynowej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów.

Zarządzenie ZG PZŁ w sprawie ograniczania ASF

2016-09-07

W dniu 7 września br. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał Zarządzenie nr 9/2016 nakazujące podjęcie działań mających na celu minimalizację ryzyka rozpowszechniania się afrykańskiego pomoru świń. Działania obejmują między innymi kroki zmierzające do rozrzedzenie populacji dzika, do poziomu 5 sztuk na 1000 ha na terenie całego kraju. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia, a zarządy kół obligujemy do rozpowszechnienia niniejszego dokumentu wśród członków kół.

Ważna Deklaracja Ministra Środowiska

2016-09-06

W dniu 6 września br. Minister Środowiska Jan Szyszko wystosował na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Lecha Blocha pismo o sygnaturze DL-III.670.2.2016.RN do lektury którego zachęcamy. Minister wyraził w nim deklarację poparcia dla obecnego modelu łowiectwa, co wydaje się niezwykle krzepiącym i optymistycznym akcentem w świetle ostatnich wypowiedzi niektórych polityków.

Uzupełnienie do komunikatu Nr 3-2016 ZO PZŁ w Opolu

2016-08- 03

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przystąpił do kolportażu uzupełnienia do komunikatu nr 3-2016. Zarządy KŁ otrzymały uzupełnienie do komunikatu pocztą elektroniczną i tradycyjną. Uzupełnienie zostało opublikowane na stronie www ZO PZŁ w Opolu, gdzie jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w zakładce KOMUNIKATY ZO/BIEŻĄCY.

Komunikat Nr 3-2016 ZO PZŁ w Opolu

2016-08- 01

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przystąpił do kolportażu komunikatu nr 3-2016. Zarządy KŁ otrzymały komunikat pocztą elektroniczną i tradycyjną. Komunikat został także opublikowany na stronie www ZO PZŁ w Opolu, gdzie jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w zakładce KOMUNIKATY ZO/BIEŻĄCY .

UWAGA – komunikat kynologiczny

2016-07-28

Koleżanki i Koledzy, z uwagi na zmianę regulaminu prób i konkursów psów myśliwskich, komisja kynologiczna zwraca się do zainteresowanych uczestnictwem w konkursach organizowanych przez PZŁ Opole o przesyłanie zgłoszeń na wybrane konkursy na dwa tygodnie przed konkursem i tak:
Regionalny konkurs norowców 03.09.2016 – ostateczny termin zgłoszenia upływa 20 sierpnia 2016 roku.
Próby pracy posokowców, Regionalny konkurs tropowców i posokowców 08.10.2016 – ostateczny termin zgłoszenia upływa 23 września 2016 rok.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Wiesław Cholewa

Letni numer kwartalnika „Z KNIEJI” w sprzedaży

2016-07-26

Ukazał się szesnasty numer naszego lokalnego Opolskiego Kwartalnika Łowieckiego „Z KNIEI”. Zachęcamy do lektury, ale także do prenumeraty (tylko tą drogą zagwarantujecie sobie dostęp do kompletu numerów). Tematem przewodnim bieżącego numeru jest strzelectwo.

Strona czasopisma >>>

XLIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich – klasa powszechna

2016-07-2÷3

W dniach 2 i 3 lipca 2015 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach rozegrano XLIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z zawodów i imprez towarzyszących autorstwa Marka i Zbigniewa Bocianowskich, oraz do zapoznania się z wynikami zawodów na podstronie STRZELECTWO/WYNIKI ZAWODÓW.

Okręgowe Zawody Strzeleckie Kół Łowieckich Okręgu PZŁ Opole

2016-06-18

W dniu 18 czerwca 2016 r. rozegrano Okręgowe Zawody Strzeleckie Kół Łowieckich Okręgu PZŁ Opole. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu  z zakończenia zawodów autorstwa Marka Bocianowskiego, oraz do zapoznania się z wynikami zawodów na podstronie STRZELECTWO/WYNIKI ZAWODÓW.

Puchar ORŁ w Opolu im. Waldemara WIŚNIWESKIEGO

2016-05-15

W dniu 15 maja 2016 r. rozegrano Puchar Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu  z zakończenia zawodów autorstwa Marka Bocianowskiego, oraz do zapoznania się z wynikami zawodów na podstronie STRZELECTWO/WYNIKI ZAWODÓW.

XLIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich – klasa powszechna – zdjęcia z imprezy

2016-07-2÷3
W dniach 2 i 3 lipca 2015 r. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach rozegrano XLIX Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. ZO PZŁ udostępnia na podstronie blisko 1500 zdjęć z imprezy które będą dostępne przez miesiąc, tj. do 5 sierpnia br. Zapraszamy pobierania zdjęć pod tym adresem.

Oferta szczepienia dla myśliwych

2016-06-16

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż otrzymaliśmy ciekawą ofertę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji adresowaną do myśliwych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami oferty, a może i do skorzystania ze szczepień profilaktycznych.

BIORÓŻNORODNOŚĆ I JEJ OCHRONA – konkurs Stowarzyszenia Miłośników Żubrów

2016-06-16

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym BIORÓŻNORODNOŚĆ I JEJ OCHRONA. Szczegóły na załączonym plakacie  i w regulaminie. Warto rozpropagować idee konkursu, także przez własne stroni internetowe kół, a przede wszystkim przez indywidualne kontakty.

UWAGA – zmiana terminu egzaminu poprawkowego na uprawnienia selekcjonerskie

2016-06-16

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż ze względu na nieprzewidziane okoliczności, zmianie ulega termin egzaminu poprawkowego dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich. Egzamin planowany pierwotnie na 24 czerwca, przeniesiono na 27 czerwca. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

UWAGA – zmiana terminu egzaminu na uprawnienia dla obywateli Unii Europejskiej

2016-06-16

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje, iż ze względu na nieprzewidziane okoliczności, zmianie ulega termin egzaminu uzupełniającego dla uzyskania podstawowych / selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Egzamin planowany pierwotnie na 24 czerwca, przeniesiono na 27 czerwca. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Podział na grupy w wiosennej sesji egzaminacyjnej – egzamin poprawkowy na uprawnienia podstawowe

2016-06-08

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o podziale na grupy kandydatów przystępujących do egzaminu w wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy poprawkowy testowy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania).

Podział na grupy w wiosennej sesji egzaminacyjnej- selekcjonerzy

2016-06-03
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o podziale na grupy kandydatów przystępujących do egzaminu w wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień selekcjonera samców zwierzyny płowej).

Podział na grupy w wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-05-10

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o podziale na grupy  kandydatów przystępujących do egzaminu w wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania).

Wznawiamy warsztaty dla psów – dzikarzy

2016-04-27

Wznawia się organizację warsztatów dla dzikarzy na zagrodzie w Opolu-Grudzicach.

Od dnia 14 maja do końca czerwca w soboty i niedziele będzie możliwość szkolenia psów na zagrodzie. Warsztaty będą organizowane dla grup min. 10 psów, bliższych informacji udziela telefonicznie Wiesław Cholewa

tel. 605 332 419.

Darz Bór!

Wiesław Cholewa

Wyniki Regionalnego Konkursu Pracy Dzikarzy

2016-04-27

W dniu 16 kwietnia, na terenie przy strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach odbył się Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się z wyniki konkursu.

czytaj dalej »

Terminy wiosennej sesji egzaminacyjnej

2016-04-27

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu podaje informacje o terminach wiosennej sesji egzaminacyjnej (egzaminy do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania i uprawnień selekcjonerskich, oraz do uzyskania podstawowych /selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej).

czytaj dalej »

„OSTOJA” zmienia godziny nadawania

2016-04-13

Koleżanki i Koledzy, sympatycy łowiectwa: nasz program telewizyjny „OSTOJA” zmienia godziny emisji, począwszy od 24 kwietnia br. emisja będzie się rozpoczynać o godz. 10:15 (oczywiście w TVP 2).

Szczegółowe informacje o warsztatach metodycznych dla myśliwych i nauczycieli

2016-03-13

Upływa termin zgłaszania myśliwych i nauczycieli na warsztaty metodyczne „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”. Przypominamy, iż każde koło łowieckie z Okręgu Opolskiego zobligowane jest do wydelegowania na warsztaty przynajmniej 1 myśliwego i 1 nauczyciela przyrody lub biologii ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, z którą koło współpracuje. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne. Więcej szczegółów, w tym szczegółowy program warsztatów w serwisie.

Zimowy numer kwartalnika „Z KNIEJI” w sprzedaży

2016-03-05

Ukazał się piętnasty numer naszego lokalnego Opolskiego Kwartalnika Łowieckiego „Z KNIEI”. Zachęcamy do lektury, ale także do prenumeraty (tylko tą drogą zagwarantujecie sobie dostęp do kompletu numerów). W numerze między innymi: porady praktyka na temat pułapek żywołownych oraz refleksje na temat nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej.

Strona czasopisma >>>

Nowelizacji postanowień ogólnych organizacji prób i konkursów pracy psów myśliwskich

2016-03-01

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że zarządzeniem nr 3/2016 Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 1 lutego 2016 roku, po zaopiniowaniu przez Komisję Kynologiczną przy NRŁ, dokonał nowelizacji postanowień ogólnych organizacji prób i konkursów pracy psów myśliwskich. Szczegóły można poznać z pisma Zarządu Głównego  oraz nowelizacji postanowień.

Ciekawy artykuł Kolegi Tadeusza Horoszkiewicza

2016-03-01

W ramach otwartego, bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej możemy przeczytać ciekawy artykuł naszego Kolegi Tadeusza Horoszkiewicza Łowiectwo jest hodowlą zwierzyny na wolności. Zachęcamy do lektury.

Uzupełnienie do Komunikatu nr 2 ZO PZŁ w Opolu

2016-02-24

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w ślad za materiałami przekazanymi na Naradzie Prezesów i Łowczych która odbyła się w dniu 22 lutego br. przekazuje dokumenty stanowiące uzupełnienie Komunikatu Nr 2 tutejszego Zarządu Okręgowego. Materiały są dostępne w zakładce KOMUNIKATY ZO / BIEŻACY i opisane jako Uzupełnienie Komunikatu Nr 2. Zachęcamy do lektury.

Narada prezesów i łowczych

2016-02-22

W dniu 22 lutego br. w sali konferencyjnej „OSTRÓWEK” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się naradę prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Opolskiego Okręgu PZŁ zwołana przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Okręgową Radą Łowiecką w Opolu.

czytaj dalej »

Spotkanie lisiarzy

2016-02-21

W dniu 21 lutego br. na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu odbyło się spotkanie lisiarzy z czterech podopolskich kół łowieckich: Nr 1 „Hubertus” w Opolu, Nr 10 „Szarak” w Opolu, Nr 3 „Lis” w Opolu i Nr 5 „Odra” w Opolu. Spotkanie to stanowiło finał trzydniowego polowania na drapieżniki zorganizowane na obwodach dzierżawionych przez w/w koła.

czytaj dalej »

Plan działania Komisji Kynologicznej na 2016

2016-02-17

Komisja Kynologiczna przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu przekazała plan działania na bieżący rok.

czytaj dalej »

Praca w Polskim Związku Łowieckim

2016-02-23

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zatrudni osobę do obsługi strzelnicy myśliwskiej w Opolu Grudzicach. Zatrudnienie sezonowe od 1 marca do 31 października, warunki płacowe do uzgodnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z tutejszym Zarządem Okręgowym PZŁ.

Opinia prawna w sprawie aktualnej sytuacji dzierżawców obwodów łowieckich.

2016-01-25

Wiele niepokoju w środowisku myśliwych budziły spekulacje na temat sytuacji kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie po dniu 22 stycznia 2016r., czyli po upłynięciu 18 miesięcy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 10 lipca 2014r. Dla rozwiania wątpliwości publikujemy opinię prawną w przedmiocie skutków prawnych wyżej przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznanej Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy SP. K. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą opinią, którą traktujemy jako oficjalne stanowisko ZO PZŁ w Opolu w niniejszej sprawie.

Next »