Wpisy z miesiąca Luty, 2020

KOMUNIKAT Nr 01 / 2020

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu wydał komunikat nr 1.

czytaj dalej »

Wycena trofeów łowieckich i ponowna ocena odwołane

2020-04-01

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołana zostaje wycena trofeów łowieckich i ponowna ocena zaplanowana pierwotnie na 1 kwietnia br.

Wiosenna sesja szkoleniowa

2020-02-10

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 17 do 30 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, a w dniu 2 do 3 oraz od 6 do 9 kwietnia br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie.
czytaj dalej »

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie odwołany

2020-04-02÷03, 06÷09

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołany zostaje kurs zaplanowany w dniach od 2 do 3 oraz od 6 do 9 kwietnia br.

Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania odwołany

2020-04-17÷30

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje iż ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołany zostaje kurs zaplanowany w dniach od 17 do 30 kwietnia br.

Nowe rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji

2020-01-31

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią rozporządzenia i przestrzeganie określonych w nim zasad bioasekuracji.

Wchodzi w życie tzw. Specustawa do walki z ASF

2020-01-30

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu informuje iż wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt . Ustawa ta zmienia zapisy następujących ustaw: Ustawę o lasach, ustawę Prawo budowlane, ustawę Prawo łowieckie, ustawę o broni i amunicji, ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawę o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę o zarządzaniu kryzysowym, oraz ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ZO PZŁ zaleca zapoznanie się z treścią ustawy i ścisłe jej przestrzeganie.