Wpisy z miesiąca Styczeń, 2020

Komunika ZG PZŁ w sprawie Naczelnej Rady Łowieckiej

2020-01-22

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przedstawia Komunika Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zawierający stanowisko Zarządu Głównego w sprawie rzekomego skierowania przez Naczelną Radę Łowiecką wniosku do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Zarządu Głównego z powodu rzekomego nie wykonywania uchwał Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.