Wpisy z miesiąca Luty, 2017

PETYCJA W OBRONIE ŁOWIECTWA I POLSKIEGO MODELU ŁOWIECTWA

2017-02-25

Koleżanki i Koledzy! ZO PZŁ w Opolu apeluje o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie łowiectwa i polskiego modelu łowiectwa. W zamierzeniu inicjatorów petycja będzie adresowana do Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes „Prawa i Sprawiedliwości”.

czytaj dalej »

Poparcie dla grudniowej nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody

2017-02-25

Koleżanki i Koledzy! ZO PZŁ w Opolu Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w imieniu Pana prof. Jana SZYSZKI – Ministra Środowiska, który był organem wnioskującym o dokonanie zmian i nowelizacji zapisów dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień w zakresie wycinki drzew i krzewów w Ustawie o Ochronie Przyrody, zwraca się z prośbą do myśliwych i leśników o wyrażenie swojego poparcia dla przyjętych przez Sejm i Senat RP zmian.

czytaj dalej »

Treść petycji:

 Apelujemy o obronę polskiego łowiectwa, które jest nie tylko istotnym elementem dziedzictwa narodowego, ale również niezwykle ważnym działem gospodarki krajowej. Podstawą funkcjonowania polskiego łowiectwa, w obecnej stabilnej i zrównoważonej formie, jest unikatowy w skali Europy model, którego gwarantem jest Polski Związek Łowiecki.

Zwracamy się o obronę modelu, który opiera się na czterech głównych założeniach:

  • zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa,

  • łowiectwo jest powszechne i dostępne, a polowanie wykonywać mogą jedynie osoby odpowiednio do tego przygotowane i przeszkolone,

  • gospodarka łowiecka jest formą ochrony przyrody i przykładem społecznego działania człowieka na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

  • gospodarka łowiecka prowadzona jest przez jedną, działającą na terenie całego kraju organizację łowiecką.

Polski Związek Łowiecki istnieje od blisko 100 lat i zrzesza ponad 120 000 osób reprezentujących wszystkie rejony kraju oraz praktycznie wszystkie wykonywane zawody oraz grupy społeczne: rolnicy, leśnicy, lekarze, nauczyciele, służby mundurowe, politycy, księża, emeryci, studenci, etc. Nie kto inny, jak właśnie polscy myśliwi wykonują zadania nałożone przez państwo, biorąc udział w kluczowych przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego rokrocznie wykonują społecznie pracę, która pozwala na rozwój i utrzymanie w dobrej kondycji populacji wszystkich zwierząt dziko żyjących. Zadania codziennie wykonywane przez myśliwych nie są w żaden sposób dofinansowywane przez Państwo, a wręcz przeciwnie odciążają Państwo z kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Niepokój jednak powoduje brak rozstrzygnięć prawnych, które nie tylko dostosowują prawo łowieckie do obecnych potrzeb społeczeństwa, ale również realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Od miesięcy nie rozstrzygnięto podstawowych kwestii, które uspokoiłyby napięcia społeczne i nurty dążące do osłabienia, a nawet zdemontowania, obecnie funkcjonującego stanu prawnego. Zniszczenie polskiego modelu łowiectwa pociągnie za sobą ogromne konsekwencje, tj. m.in.: przejęcie kół łowieckich przez kapitał obcy, oddanie większego niż obecnie kapitału poza granice kraju, odebranie Polakom możliwości wykonywania polowania, powolne wyzbywanie się dziedzictwa narodowego pielęgnowanego latami przez naszych ojców i dziadków. My niżej podpisani pod tym apelem mówimy takim działaniom stanowcze nie. W obecnych niepewnych czasach, kiedy to w Europie mają miejsce liczne konflikty na tle narodowościowym lub wyznaniowym, Polsce potrzebny jest spokój i stabilizacja. Dlatego właśnie tragiczne w skutkach będzie dalsze inicjowanie sporów, w tym z rolnikami, oraz dalsze próby dążenia do tworzenia wielu związków łowieckich czy umożliwienia wydzierżawiania obwodów przez osoby prywatne.

Atak na polskie łowiectwo to nie tylko próba zniszczenia dorobku narodowego ale także próba odebrania naszym dzieciom dziedzictwa budowanego przez pokolenia. Takie ataki to również próba odwrócenia uwagi społeczeństwa i rządzących od oczywistych zamiarów zawłaszczenia polskiego łowiectwa a następnie sprywatyzowania go. Działania tego typu równoznaczne są
z oddaniem tego co od wieków było polskie w zagraniczne ręce.

Nie możemy do tego dopuścić.

Nie możemy pozwolić aby odebrano nam to co od zawsze było NASZE.

Otwarcie sezonu strzeleckiego

2017-02-25

ZO PZŁ w Opolu informuje iż strzelnica myśliwska i pistoletowa ZO PZŁ w Opolu będzie czynna od 15 marca 2017 r. ( środa ).
Godziny otwarcia:
Poniedziałek / Wtorek / Środa / Czwartek / Piątek / Sobota / Niedziela od godz. 10:00 ÷ 18:00.

O wszelkie dodatkowe informacje oraz uzgodnienia należy zgłaszać się do Gospodarza strzelnicy, Kol. Dariusza NIKISZ (tel. mob. 785 925 795) lub do ZO PZŁ w Opolu (tel. 77 453 84 56 / 57).

Komunikat Nr 2-2017 ZO PZŁ w Opolu.

2017-02-24

Koleżanki i Koledzy! ZO PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 Statutu Zrzeszenia PZŁ, w dniu 24 lutego stycznia br. rozesłał do zarządów kół łowieckich Komunikat Nr 2/2017 z 23 lutego 2017 r. wraz z siedemnastoma załącznikami. Całość materiałów jest dostępna w naszym serwisie w lokalizacji AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY ZO / BIEŻĄCY. Jednocześnie przypominamy, iż w lokalizacji AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY ZO / ARCHIWALNE dostępne są wszystkie archiwalne komunikaty ZO PZŁ w Opolu od 2012 roku.

KOMUNIKAT Nr 02 / 2017

czytaj dalej »

II tura kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania

2017-02-24

W związku dużym zainteresowaniem i dokonanymi zapisami Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w dniach od 5 do 18 maja br. organizuje wiosenną sesję szkoleniową dla chętnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania – II tura.
czytaj dalej »

Próby pracy dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras

2017-08-20
W dniu 20 sierpnia 2017 r. w Otmuchowie odbędą się próby pracy dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras.Skład sędziowski: Wojciech Galwas, Jakub Rudziński, Paweł Bocianowski i Krzysztof Kunicki.

Próby pracy dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras

2017-05-01
W dniu 1 maja 2017 r. w Popielowie odbędą się próby pracy dla wyżłów i psów myśliwskich małych ras. Termin Przyjmowania zgłoszeń do dnia 21 kwietnia 2017 rok, wpłaty będą przyjmowane na konto PZŁ Zarząd Opole dopiero po otrzymaniu przez zgłaszającego potwierdzenia przyjęcia psa.
Skład sędziowski: Wojciech Galwas, Krzysztof Kunicki, Jakub Rudziński i Paweł Bocianowski.

Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy dla gończych słowackich Kopov

2017-04-01
W dniu 1 kwietnia br. na zagrodzie dziczej w Opolu-Grudzicach odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy dla gończych słowackich Kopov.
czytaj dalej »

Warsztaty szkoleniowe dla dzikarzy

2017-03-11÷12
W dniach 11 i 12 marca 2017 r. na zagrodzie dziczej w Opolu-Grudzicach będą organizowane warsztaty szkoleniowe dla dzikarzy. Osoby chętne proszę o zgłoszenia telefoniczne do Przewodniczącego Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu, tel. 605 332 419, ilość miejsc jest ograniczona.

Warsztaty szkoleniowe dla dzikarzy

2017-03-04÷05
W dniach 4 i 5 marca 2017 r. na zagrodzie dziczej w Opolu-Grudzicach będą organizowane warsztaty szkoleniowe dla dzikarzy. Osoby chętne proszę o zgłoszenia telefoniczne do Przewodniczącego Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu, tel. 605 332 419, ilość miejsc jest ograniczona.

Artykuł godny polecenia, godny uwagi

2017-02-09
W czwartkowej Rzeczypospolitej (z 9 lutego br.) ukazał się ciekawy i godny polecenia artykuł pod dużo mówiącym tytułem „Gospodarka Łowiecka w Polsce” Zapraszamy do lektury cześć pierwsza / część druga.

Warsztaty dla dzikarzy

2017-06-25

Komisja Kynologiczna zaprasza chętnych na ostatnie przed wakacjami warsztaty dla dzikarzy, które odbędą się w dniu 25 czerwca. Rozpoczęcie warsztatów o godz. 9:00. Zapisy przyjmowane będą do dnia 20 czerwca pod numerem telefonu 605 332 419, ilość miejsc ograniczona.

Pozdrawiam
Wiesław Cholewa