Wpisy z miesiąca Grudzień, 2015

Nowa inicjatywa UE wymierzona w myśliwych

2015-11-30

Dotarły do nas informacje o inicjatywie prawnej UE (poprawka do Dyrektywy 91/477/EEC) zmierzającej do ograniczenia w całej UE prawa posiadania broni samopowtarzalnej (ograniczeń w rejestracji nowej, oraz możliwe także konfiskaty już posiadanej broni samopowtarzalnej). Zmiany te mają rzekomo pomóc w zwalczaniu terroryzmu, chociaż oczywistym jest przecież, że terroryści i przestępcy nie korzystają z legalnej broni. W rzeczywistości jest to inicjatywa wpisująca się doskonale w nurt działań wymierzonych w myśliwych i w przyszłości może stać się początkiem procesu całkowitego zakazu posiadania broni palnej przez cywili. Jeśli politycy posuną się do konfiskaty mienia (broni samopowtarzalnej), tym bardziej nie będą mieli skrupułów do walki z myśliwymi. Jeśli tylko będzie zapotrzebowanie w społeczeństwie które przełoży się na poparcie wyborcze.

Dlatego stańmy ponad podziałami politycznymi jednym frontem z innymi grupami społecznymi posiadającymi broń (organizacje strzeleckie, kolekcjonerzy, grupy rekonstrukcyjne a nawet entuzjaści airsoftu), w własnym dobrze pojętym, myśliwskim interesie.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu zwraca się z prośbą o przesyłanie za pośrednictwem tutejszego ZO listów kierowanych na biuro Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego. Poniżej zamieszczamy przykład stanowiska w sprawie.

czytaj dalej »

Nagonka na proboszcza z Głubczyc – nagonka na myśliwych

2015-11-30 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach postanowił udekorować trofeami i innymi akcentami łowieckimi ołtarz, dla uczczenia święta naszego patrona, św. Huberta. Począwszy od 10 listopada br. inicjator wystawy (co warte podkreślenia – nie jest myśliwym) stał się przedmiotem zainteresowania Fundacji Viva! (Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!) która za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała, by protestować przeciw wystawie. Do nagonki w dniu 13 listopada dołączyła Gazeta Wyborcza publikując artykuł redaktor Beaty Łabutin „Kontrowersyjna ekspozycja w kościele parafialnym. Trofea ubitych zwierząt”. W efekcie na adres parafii wpłynęło kilkaset e-maili. Nie zabrakło również telefonów. Obrońcy praw zwierząt nie szczędzili obraźliwych, nierzadko wzmocnionych pogróżkami, nacechowanych nienawiścią do myśliwych i ich sympatyków uwag. Liczna korespondencja trafiła również do Kurii Biskupiej w Opolu. Z internetu wylała się fala nienawiści adresowanej zarówno do duchownego i myśliwych ale o dziwo również do instytucji kościelnych i wiary chrześcijańskiej.

Ze względu na skandaliczną formę protestu zwolenników praw zwierząt, noszącą znamiona próby zaszczucia człowieka, tylko dlatego, iż w życiu publicznym nie podziela poprawności politycznej i nie odcina się od łowiectwa, apelujemy do wszystkich myśliwych i przyrodników, a także do wszystkich ludzi trzeźwo patrzących na świat: nie pozwólmy się zaszczuć fanatykom.

Udzielmy wsparcia zaszczutemu kapłanowi (jutro może to spotkać każdego, nauczyciela, leśnika, samorządowca – każdego kto nie podziela ekstremistycznych poglądów). Propozycja jest prosta: wysyłajcie na adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną słowa wsparcia i otuchy dla kapłana.

czytaj dalej »

KOMUNIKAT Nr 05 / 2015

czytaj dalej »

Ponowna ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2015/2016

2015-12-7
W dniu 7 grudnia w godzinach od 15:00 do 18:00 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego, odbędzie się  ponowna ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – saren rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2015/2016. Do ponownej oceny kwalifikują się trofea co do których myśliwy złożył wniosek z uzasadnieniem o ponowną ocenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nałożonych punktach X lub XX. Nie jest to natomiast dodatkowy termin oceny (dla kolegów którzy nie dostarczyli trofeów w dniach od 5 do 14 października). Pozostałe informacje na temat organizacji ponownej oceny można znaleźć w Komunikacie nr 4 ZO PZŁ w Opolu.

Wycena medalowa rogaczy pozyskanych w sezonie 2015/2016

2015-12-7
W dniu 7 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu.
Komisja dokona wyceny medalowej rogaczy pozyskanych w sezonie 2015/2016. Komisja będzie pracować od godz. 15:00 do 18:00 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego. Do wyceny medalowej myśliwy przedstawia trofeum bez żuchwy z opisem na metryczce.