Wpisy z miesiąca Lipiec, 2015

Wakacyjna Kropla Życia wśród myśliwych

2015-07-29

ZO PZŁ w Opolu nawiązując do Okólnika ZG PZŁ w Warszawie 17/O/15 z 23 lipca 2015 r. zwraca się z prośbą o aktywne włączenie się do akcji, której celem jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Letni okres to czas, w którym najczęściej brakuje krwi, dlatego też bardzo prosimy myśliwych o rozważenie możliwości oddania krwi a koła łowieckie do rozpropagowania naszej prośby wśród swoich członków oraz w miarę możliwości włączenie się do organizacji mobilnych punktów poboru krwi. Liczymy, że tak potrzebna i szlachetna inicjatywa znajdzie aprobatę wśród myśliwych nie tylko podczas wakacji, oraz przyczyni się do uświadamiania społeczeństwa do ratowania życia ludzkiego w ciągu całego roku. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi akcji WAKACYJNA KROPLA ŻYCIA ze strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Zagłosujmy w Plebiscycie Modernizacji Roku na Nadleśnictwo Prószków

2015-07-20

W roku 2014 Nadleśnictwo Prószków zakończyło modernizację swojego biurowca i obiektów towarzyszących. Biurowca który nie tylko pełni rolę biura, ale również dobrze służy myśliwym i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizacja szkoleń i spotkań myśliwych, w tym także, mam taką nadzieję,  Walnych Zgromadzeń Członków).

czytaj dalej »

Okręgowy Zjazd Delegatów

2015-07-12

ZO PZŁ w Opolu informuje, iż w związku z upływem kadencji 2010-2015 organów PZŁ, zgodnie z przyjętym harmonogram, oraz Uchwałą NRŁ w sprawie terminu Krajowego Zjazdu Delegatów, Okręgowy Zjazd Delegatów naszego okręgu odbędzie się l2 lipca 2015 r. na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Opolu-Grudzicach.

Okręgowy Zjazd Delegatów

2015-07-12

W dniu 12 lipca, na terenie strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu. W zjeździe uczestniczyło 119 delegatów z pośród 134 uprawnionych do udziału w zjeździe, wyłonionych w trakcie walnych zgromadzeń członków poszczególnych kół łowieckich (frekwencja wyniosła 89 %).

czytaj dalej »