Wpisy z miesiąca Sierpień, 2013

Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców

2013-09-8÷10

Zarząd Klubu Posokowca (ISHV) wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach 8 – 10 września (niedziela, poniedziałek, wtorek), na terenie OHZ Kluczbork Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców.

czytaj dalej »

Zagroda szkoleniowa zaprasza

2013-09-07

W dniu 7 września od godziny 800 do 1100zapraszamy do zagrody szkoleniowej.

czytaj dalej »

Upływa termin zgłaszania udziału w Warsztatach dla Przewodników Posokowców i Tropowców

2013-08-25

Dzisiaj (25 sierpnia) upływa termin zgłaszania udziału w Warsztatach dla Przewodników Posokowców i Tropowców organizowanych przez Zarząd Klubu Posokowca (ISHV) wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork. Przeczytaj informacje o imprezie 

Zagroda szkoleniowa zaprasza

2013-08-24

W dniu 24 sierpnia od godziny 800 do 1100zapraszamy do zagrody szkoleniowej.

czytaj dalej »

Zagroda szkoleniowa zaprasza

2013-08-11

W dniu 11 sierpnia od godziny 800 do 1100zapraszamy do zagrody szkoleniowej.

czytaj dalej »

Opinia prawna w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

2013-08-27

Minister Skarbu odpowiadając na zapytanie Zarząd Głównego przedstawił obszerną opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach. Opinia ta obejmuje, bardzo trudne dla mas myśliwych sytuacje, jak między innymi:

  • uśmiercanie rannej zwierzyny;
  • pomoc rannej zwierzynie w sytuacjach gdy nie zachodzi konieczność jej bezzwłocznego uśmiercenia;
  • postępowanie ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych;
  • postępowanie ze zwłokami padłej bądź uśmierconej zwierzyny;
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

 

Powyższa opinia jest wprawdzie jedynie opinią prawną Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska i jako taka nie jest wiążąca dla innych podmiotów i organów, niemniej może stanowić niezwykle cenną pomoc w wielu trudnych sytuacjach, przydatną zarówno dla zarządów kół, jak i poszczególnych myśliwych. Zachęcamy do lektury.

Upływa termin zgłaszania udziału w Warsztatach dla Przewodników Posokowców i Tropowców

2013-08-25

Dzisiaj (25 sierpnia) upływa termin zgłaszania udziału w Warsztatach dla Przewodników Posokowców i Tropowców organizowanych przez Zarząd Klubu Posokowca (ISHV) wspólnie z Komisją Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork. Przeczytaj informacje o imprezie 

Zapadła decyzja w sprawie ZASAD SELEKCJI na bieżacy sezon

2013-08-19

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż w bieżącym sezonie polujemy na jelenie byki wg dotychczas obowiązujących zasad (OKRESOWYCH ZASAD SELEKCJI I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI JELENIA SZLACHETNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU III KLASY BYKÓW ) które obowiązują dla nieustabilizowanych populacji jelenia szlachetnego. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z tekstu jednolitego w/w zasad wg stanu prawnego na dzień 26 czerwca 2013 r. (wprowadzono treść zmian dot. populacji dzika).

 

Opinia w sprawie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego

2013-08-07

Otrzymaliśmy opinie   Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie wartości żyta jaka powinna by brana pod uwag  przy ustalaniu wysokości czynszu dzierżawnego. Treść opinii powinny wykorzystać zarządy kół do analizy prawidłowości wyliczenia zarówno czynszów bieżących jak i przyszłych.

Nowelizacja REGULAMINU POLOWANIA

2013-08-06

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Jest to zmiana w dokumencie popularnie nazywanym Regulaminem Polowania, porządkująca kwestie stosowania kalibrów 222 Rem i 223 Rem, oraz pochodnych. Zachęcamy do lektury rozporządzenia.

ZŁOTY rogacz z Szaraka

2013-08-02
W dniu 26 lipca 2013 r. Kolega Noga Paweł z KŁ nr 10 „Szarak” w Opolu na terenie obwodu nr 39 (Nadleśnictwo Opole) pozyskał rogacza o masie parostków 619 gram (tusza 23 kg). Wstępna ocena to 139,22 pkt CIC – ZŁOTY MEDAL. Warto zobaczyć

Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zagrożenia afrykańskim pomorem świń

2013-07-31

Pismem DZ.6330.2.2013 z dnia 25 lipca br. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu za pośrednictwem ZO PZŁ w Opolu przekazał apel do opolskich myśliwych o zwrócenie uwagi na zachowanie dzików lub zwiększone upadki tych zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką poświęconą afrykańskiemu pomorowi świń  i w/w pismem DZ.6330.2.2013.

Problem z kalibrami 222 Rem i 223 Rem rozwiązany

2013-07-31

Dzięki zdecydowanej akcji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, dziś możemy z przyjemnością poinformować Koleżanki i Kolegów o pozytywnym rozstrzygnięciu kontrowersji prawnych wokół kalibrów 222 Rem i 223 Rem, a także innych im pokrewnych.
czytaj dalej »

Komunikat komisji kynologicznej w sprawie zagrody szkoleniowej

 2013-07-30

Komisja kynologiczna przy ORŁ PZŁ w Opolu informuje, że zagroda dostępna jest w godz. od 800 do 1100 w następujących dniach:

10.08.2013 r.

24.08.2013 r. (warsztaty)

07.09. 2013 r.

28.09.2013 r. (warsztaty)

05.10.2013 r.

19.10.2013 r. (warsztaty)

Poza powyższymi terminami zagroda nie będzie udostępniana do celów szkoleniowych.

Zasady przyjmowania:

1)      maksymalnie 10 psów w danym terminie, obowiązuje kolejność zapisów u Kol. D. Hutki (tel. 662 266 385);

2)      przyjmowane są tylko psy z udokumentowanym pochodzeniem; konieczne jest posiadanie kopii rodowodu lub metryki;

3)      jedno wejście psa na maksymalnie 15 minut; przy wysokich temperaturach powietrza czas pracy psa w zagrodzie może ulec skróceniu;

4)      wejście psa jest bezpłatne; mile widziana karma dla dzików;