„Puchar Opolszczyzny” zawody centralne

2018-08-25

Komisja Strzelecka przy Naczelnej Radzie Łowieckicj w Warszawie, Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu zapraszają na Puchar Opolszczyzny, zawody centralne PZŁ.

Zawody otwarte, ilość zawodników ograniczona do 120. Zapisy do 22 sierpnia. Otwarcie zawodów 9:00, rozpoczęcie strzelań 9:30.
Strzelamy pełny wielobój myśliwski, zgodnie z Prawidłami Strzelań Myśliwskich.
Organizator zaprasza i rezerwuje miejsce na liście uczestników tylko tym Kolegom / Koleżankom, którzy do dnia 22 sierpnia 2018r. (data wpływu wpisowego w kwocie 150,00 PLN na konto ZO PZŁ w Opolu BZ WBK SA. I O / Opole Konto 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639) dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego z podaniem imienia i nazwiska, klasy, okręgu i nr leg. PZŁ.
Pozostali uczestnicy będą zapisywani na liście startowej w kolejności zgłaszania się przed zawodami i w miarę wolnych miejsc na liście startowej.
W razie nie uczestniczenia w zawodach wpisowe nie będzie zwracane; nie ma również możliwości zamiany startującego w miejsce nieobecnego.
Sędzia główny zawodów: Kolega Wojciech Szymański.
Odpowiedzialny za organizację zawodów: Komisja Strzelecka przy Naczelnej Radzie Łowieckicj w Warszawie, Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu.
Klasyfikacja: indywidualna w klasie powszechnej i mistrzowskiej oraz klasyfikacja Dian. Do zawodów zostanie opracowany regulamin które będą obowiązywały w dniu zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie o czym zostaną poinformowani uczestnicy przy oficjalnym rozpoczęciu imprezy.
.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"