„Nowe rozporządzenie w sprawie RPŁ”

2013-01-21

W dniu 21 stycznia br. opublikowano akt prawny niosący od dawna postulowane przez myśliwych zmiany.

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 95), bo o nim mowa, wprowadza możliwość niewielkich (+/- 10% dla zwierzyny grubej i +/- 15% dla zwierzyny drobnej) odchyłek przy realizacji planu pozyskania zwierzyny. Jako pierwsi publikujemy też tekst ujednolicony Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych zawierający oryginalny tekst z wprowadzonymi zmianami.

Wróć do działu"Aktualności"