„Nowy druk rocznego planu łowieckiego”

2013-01-31

W ślad za opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 95), Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ zawarł w dniu 25 stycznia 2013 r. porozumienie

z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego. Nowy druk rocznego planu łowieckiego udostępniamy w zakładce PLIKI DO POBRANIA / Teczka łowczego.

Wróć do działu"Aktualności"